Vad är GPS spårning

iTrack är ett system för GPS spårning, som hjälper din verksamhet genom att ge dig kontinuerlig rapportering om vad som händer med fordonen. Med iTrack får du möjlighet att lätt fjärrövervaka tillståndet och den aktuella positionen av varje fordon, de rygglagda sträckorna, mängden förbrukat bränsle, samt bränslet som finns i tanken av dina fordon.

Ett smartare företag

Systemet för GPS spårning erbjuder dig ett brett utbud av rapporter och statistik som gör det möjligt att kontrollera den ordentliga driften av processerna i ditt bolag. Med införandet av iTrack som system för GPS spårning sparar du tid och pengar genom att i realtid spåra dina fordon och rutterna som de kör, samt mängden förbrukat bränsle under varje resa eller vald tidsperiod. På detta sätt kommer du att eliminera missbruket av arbetstid och bränsle och få använda den fulla potentialen av företagets resurser.

vad är GPS spårning

Varför välja iTrack?

iTrack är mycket mer än en vanlig övervaknings- och kontrollanordning. iTrack är ett heltäckande system för förvaltning av din transport, som gör det lättare att fatta viktiga strategiska och affärsmässiga beslut. Den största fördelen av iTrack är nämligen dess inriktning på kontroll av transport- och bränslekostnader. Detta är avgörande för din verksamhet och hjälper dig att planera och utnyttja din budget på det bästa sättet. Med hjälp av uppgifterna som våra rapporter och analyser ger dig får du en tydlig bild av hur dina kostnader uppstår och på vilket sätt förarnas överträdelser inträffar. Det här är det första och viktigaste steget mot att minska dem. Med iTrack optimerar du fordonens arbete och spårar bränsleförbrukningen och restiderna. Allt detta uppnås genom enkel och användarvänlig fjärråtkomst. Denna fördel gör våra produkter lämpliga för varje företag och verksamhet, särskilt inom området transporttjänster.

En del av kunderna som valde iTrack
Phoenix Pharma Logo
Methodia logo
Medochemie logo
Sixt Logo
Generous Auto Logo

Nyckelfördelar med iTrack GPS spårning

  • Eliminera bränslestölder genom att effektivt upptäcka dem
  • Hitta fordon som används utom arbetstid. Detektera missbruk av arbetsresurser
  • Minska körsträckorna
  • Förbättra samordningen av transporten och logistiken
  • Detaljerade uppgifter om resetiderna, körsträckorna, de exakta rutterna och den exakta mängden förbrukat bränsle
  • Signalering vid avtankning av bränsle, fortkörning, m.fl.
  • Drastisk minska kommunikationskostnaderna
  • Upprätthålla disciplin, så att dina anställda följer företagets regler och arbetar ansvarsfullt
  • Enkelt kolla arbetstimmar, förare och överträdelser