Vad är GPS-spårningVad är GPS-spårning

iTracks system för flottkontroll hjälper din verksamhet genom att ge dig kontinuerlig rapportering om vad som händer med dina fordon och deras förare. Med iTrack får du möjlighet att enkelt och snabbt förvalta transporten i realtid, vilket skapar en mycket bättre organisation och oundvikligen leder till kostnadsbesparingar. Du kan lätt upptäcka alla externa ingrepp i bilar och lastbilar, samt nödsituationer eller problem på vägen. Det här är bara en del av möjligheterna, som iTracks plattform erbjuder.

Optimera din verksamhet

Med införandet av iTrack som system för flottkontroll sparar du tid och pengar genom att i realtid övervaka dina anställdas handlingar, fordonen och rutterna som de kör, samt den exakta mängden förbrukat bränsle under varje operation. På detta sätt kommer du att öka transporteffektiviteten, eliminera missbruket av arbetstid och bränsle och få använda den fulla potentialen av företagets resurser. Systemet för flottkontroll är din guide till vad som händer med dina resurser. I tillägg får du ett brett utbud av rapporter och statistik som gör det möjligt att kontrollera den ordentliga driften av processerna i ditt bolag.

iTrack контрол на гориво

Bränslekontroll

Bränslekontrollen är en av våra kunder i Bulgariens främsta prioriteringar. Det är därför när vi skapade iTrack Flottkontroll var vår grundläggande idé att eliminera möjlighetet för missbruk av arbetstid och bränsle, eftersom vi har funnit att detta drastiskt ökar vinsterna och produktivitet av våra kunder, som arbetar inom områden som: spedition, transport och logistik, jordbruk, konstruktion, distribution och andra verksamheter. Med iTrack får du kontinuerlig information om bränslet som finns kvar i tanken och den exakta mängden förbrukat bränsle, samt uppgifter om alla eventuella överträdelser, inklusive exakt tid och mängd av de upptäckta bristerna. Dessa fördelar med iTrack Flottkontroll leder oundvikligen till en minskning av ditt företags kostnader.

LäS MER OM BRÄNSLEKONTROLL

Nyckelfördelar med iTrack Flottkontroll

  • Eliminera bränslestölder genom att effektivt upptäcka dem
  • Hitta fordon som används utom arbetstid. Detektera missbruk av arbetsresurser
  • Minska körsträckorna
  • Förbättra samordningen av transporten och logistiken
  • Detaljerade uppgifter om resetiderna, körsträckorna, de exakta rutterna och den exakta mängden förbrukat bränsle
  • Signalering vid avtankning av bränsle, fortkörning, m.fl.
  • Drastisk minska kommunikationskostnaderna
  • Upprätthålla disciplin, så att dina anställda följer företagets regler och arbetar ansvarsfullt
  • Enkelt kolla arbetstimmar, förare och överträdelser
En del av kunderna som valde iTrack
Phoenix Pharma Logo
Methodia logo
Medochemie logo
Sixt Logo
Generous Auto Logo