Spårning av bilar – personbilar och lätta lastbilar

Spårning av bilar – personbilar och lätta lastbilar

Förvaltning av fordonspark
Systemet för spårning av bilar är din guide till vad som händer med dina arbetsresurser. Du får ett brett utbud av rapporter och statistik som gör det möjligt att kontrollera den ordentliga driften av processerna i ditt bolag med hänsyn till transporten. Med införandet av iTrack som system för spårning av bilar sparar du tid och pengar genom att i realtid övervaka dina anställdas handlingar, fordonen och rutterna som de kör, samt den exakta mängden förbrukat bränsle under varje operation. På detta sätt kommer du att öka transporteffektiviteten, eliminera missbruket av arbetstid och bränsle och få använda den fulla potentialen av företagets resurser.

Du sparar bränsle
Bara genom optimering av rutter kan du spara minst 5km per bil varje dag. Med bränsleförbrukning på cirka 10 l/100 km betyder det att du sparar nästan 150 kronor varje månad för varje bil!

LäS MER OM BRÄNSLEKONTROLL
CAN bus data
iTrack spårning av bilar stöder dataövervakning även genom färddator på personbilar och lätta lastbilar, vilket betyder att du alltid kan kolla den exakta mängden förbrukat bränsle, bränslenivån, tiden under vilken föraren har inte kört med ekonomisk fart, samt många andra parametrar som är viktiga för fordonets ekonomi och amortering.

Största fördelar med flottförvaltning:

  • Eliminera bränslestölder genom att effektivt upptäcka dem
  • Hitta fordon som används utom arbetstid. Detektera missbruk av arbetsresurser
  • Minska körsträckorna
  • Förbättra samordningen av transporten och logistiken
  • Detaljerade uppgifter om resetiderna, körsträckorna, de exakta rutterna och den exakta mängden förbrukat bränsle
  • Signalering vid avtankning av bränsle, fortkörning, m.fl.
  • Drastisk minska kommunikationskostnaderna
  • Upprätthålla disciplin, så att dina anställda följer företagets regler och arbetar ansvarsfullt
  • Enkelt kolla arbetstimmar, förare och överträdelser