iTrack Bränslekontroll

Bränslekontroll

När vi skapade iTrack Flottkontroll var vår grundläggande idé att eliminera möjlighetet för missbruk av arbetstid och bränsle, eftersom vi har funnit att detta är ett frekvent problem för bolag, som arbetar inom områden som: spedition, transport och logistik, jordbruk, konstruktion, distribution och alla andra verksamheter som innebär användning av fordon. Med iTrack får du kontinuerlig information om bränslet som finns kvar i tanken och den exakta mängden förbrukat bränsle för var och en av dina fordon eller maskiner, både i realtid och för tidigare perioder. Vi erbjuder två varianter för bränsle övervakning:

iTrack Bränslekontroll

Bränsle övervakning genom fordonets dator (Variant ett)

Rekommenderas av våra kunder!
Vid denna metod ansluts den installerade GPS-enheten till datorn på det övervakade motorfordonet genom kontaktlös teknik som är i strikt överensstämmelse med ditt motorfordons garantivillkor och garanterar ytterst noggrann mätning av bränslet som förbrukas av motorn.

Fördelar
  • Snabb och enkel installation – anslutningen etableras i bara några minuter och sedan blir alla uppgifter från färddatorn på fordonet tillgängliga när som helst i iTracks system.
  • Detektering med hög precision; möjlighet för snabb och enkel datakalibrering till och med när det finns avvikelser i färddatorn på fordonet.
  • Du kan spåra inte bara bränslenivån, utan också den exakta mängden förbrukat bränsle (i liter) för varje dag. Dessutom får du information om ett antal andra indikatorer som motors varvtal, kylvätsketemperatur, axeltryck, m.fl. Det är möjligt att få individuella rapporter om var och en av de olika indikatorerna.
  • Den höga precisionen garanterar enkel och smidig upptäckning av missbruk, till och med i små mängder.
Nackdelar
  • Tekniken är tillgänglig endast för bilar tillverkade efter 2004 och lastbilar tillverkade efter 2002, men antalet bilar och maskiner som stöds överstiger 400 modeller från alla ledande märken på marknaden.
  • Högre pris på utrustningen i jämförelse med grundövervakningen, men kostnaden motiveras med en högre avkastning.
iTrack Bränslekontroll

Anslutning till fordonets bränslemätare (Variant två)


Vid denna metod ansluts spårningsenheten direkt till fordonets bränslemätare. På detta sätt detekteras endast den aktuella nivån av bränsle i fordonet, och precisionen beror helt på bränslemätaren.

Fördelar
  • Det krävs ingen extra utrustning vid anslutningen, vilket betyder inga extra kostnader.
Nackdelar
  • Detekteringen av bränslenivån är relativt oprecis. Det är mycket svårt att detektera bränslestölder som är mindre än 5 procent av tankens fulla kapacitet.
  • Trots att denna typ av anslutning är möjlig i flera fordon finns det ingen garanti att det kommer att kunna användas i varje modell.