Spårning av lastbilar / logistikföretag

lastbil

CAN bus data
Spårning av lastbilar från iTrack använder data från färddatorn på fordonet, vilket betyder att du alltid kan kolla den exakta mängden förbrukat bränsle (med möjlighet till ytterligare kalibrering), bränslenivån, tiden under vilken föraren har inte kört med ekonomisk fart, användingen av farthållare och standardbromsar och många andra parametrar som är viktiga för lastbilens ekonomi och amortering.

Minskade bränslekostnader
Bränslekostnaderna brukar öka på grund av missbruk, ojämn fart, onödiga stopp, dålig disciplin bland förarna, samt andra viktiga faktorer. iTrack spårning av lastbilar gör det möjligt för dig att begränsa och kontrollera fordonets fart, regionerna och rutterna det kör, motorens varvtal, den procentuella användningen av farthållare och bromsar, etc., både i realtid och för tidigare perioder. Rapporterna om förbrukat bränsle och simuleringarna av rygglagda sträckor visar också var och under vilka villkor fordonet har förbrukat mest bränsle eller var föraren har saktat, kört för fort eller lämnat rutten.

LÄS MER OM BRÄNSLEKONTROLL
Optimerad körstil
Optimeringen av körstilen uppnås genom EcoDrive modulen, som ger dig detaljerad information om hur din maskin används och vad som måste förbättras så att kostnaderna minskar. EcoDrive är en innovativ funktion, som mycket noggrant kontrollerar motorens parametrar och arbete, samt hur fordonet körs. EcoDrive ger dig och dina förare råd i realtid om hur man kan använda motorns och bromsystemets resurser för att minska bränsleförbrukningen. EcoDrive gör det möjligt att skapa egna normer om bränsleförbrukning, varvtal, användning av bromsar, samt andra faktorer, och därefter informerar dig om förarna överstiger dem.

Största fördelar med spårning av lastbilar:

  • Eliminera bränslestölder genom att effektivt upptäcka dem
  • Hitta fordon som används utom arbetstid. Detektera missbruk av arbetsresurser
  • Minska körsträckorna
  • Förbättra samordningen av transporten och logistiken
  • Detaljerade uppgifter om resetiderna, körsträckorna, de exakta rutterna och den exakta mängden förbrukat bränsle
  • Signalering vid avtankning av bränsle, fortkörning, m.fl.
  • Drastisk minska kommunikationskostnaderna
  • Upprätthålla disciplin, så att dina anställda följer företagets regler och arbetar ansvarsfullt
  • Enkelt kolla arbetstimmar, förare och överträdelser