Spårning av maskiner – jordbruks- och anläggningsmaskiner

maskin
CAN bus data
iTrack Flottförvaltning använder data från färddatorn på jordbruks- och anläggningsmaskinerna, vilket betyder att du alltid kan kolla den exakta mängden förbrukat bränsle (med möjlighet till ytterligare kalibrering), bränslenivån, den effektiva arbetstiden, de behandlade områdena och många andra parametrar som är viktiga för maskinernas ekonomi och amortering.

Du sparar bränsle
Bränslekostnaderna brukar öka på grund av missbruk, felaktig färd genom området, dålig disciplin bland förarna, samt andra viktiga faktorer. Systemet gör det möjligt för dig att kontrollera maskinens fart, regionerna och rutterna den kör, motorens varvtal, det behandlade området enligt inventeringens storlek, etc., både i realtid och för tidigare perioder. Rapporterna om förbrukat bränsle och simuleringarna av rygglagda sträckor visar också var och under vilka villkor fordonet har förbrukat mest bränsle eller var föraren har gjort en överträdelse.

LÄS MER OM BRÄNSLEKONTROLL
Största fördelar med flottförvaltning:

  • Eliminera bränslestölder genom att effektivt upptäcka dem
  • Hitta fordon som används utom arbetstid. Detektera missbruk av arbetsresurser
  • Minska körsträckorna
  • Förbättra samordningen av transporten och logistiken
  • Detaljerade uppgifter om resetiderna, körsträckorna, de exakta rutterna och den exakta mängden förbrukat bränsle
  • Signalering vid avtankning av bränsle, fortkörning, m.fl.
  • Drastisk minska kommunikationskostnaderna
  • Upprätthålla disciplin, så att dina anställda följer företagets regler och arbetar ansvarsfullt
  • Enkelt kolla arbetstimmar, förare och överträdelser